Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Služby občanům > Rozvoj regionu

Sucho ohrožuje přirozené rozmnožování ryb. Rybáři se bojí úhynu kapitálních kousků v přehradě

Redakce / 20.08.2018, Královédvorsko
Teplé a suché počasí se projevuje na stavu a kvalitě vody malých i větších vodních toků včetně vodních ploch. Většina přírodních vodních ploch v regionu již nyní není vhodná ke koupání pro lidi. Málo však čteme o tom, jak letošní sezonu hodnotí rybáři, kteří se starají o chovné potoky a rybníky. Jak přežívají letošní léto ryby v našich tocích? Zveřejňujeme stanoviska členů Místní organizace Českého rybářského svazu (MOČRS).
 

FOTOGALERIE - Labe od Špindlerova Mlýna do Dvora

Špatné hospodaření s vodou v krajině 

MO ČRS Dvůr Králové nad Labem je v současné době, jako mnoho jiných organizací, které hospodaří s vodou, ovlivňována nynější změnami klimatu. Tyto změny jsou opravdový problém nejen pro celé Česko. 

Kdybychom se však měli pozastavit na příčinami současné situace, tak jedna z nich by byla opatření přijatá v minulosti ohledně odvodňování krajiny a narovnávání přirozených meandrů koryt tekoucích vod, čímž došlo k odstranění přirozené zádrže vody v krajině. V této problematice nedochází k nápravě, nebo je k ní špatně přistupováno. Nedochází taktéž k obnovování rybníků a z potoků je nelegálně odčerpávána voda pro vlastní potřebu. 

V případě zemědělské půdy je prováděna orba napříč vrstevnicemi, kdy společně s větším vysazováním plodin jako je kukuřice a řepka dochází k dalšímu odvodňování půdy. K zamyšlení je platná povinnost správců toků udržovat splavnost řek v dolních tocích a dodržování minimálního průtoku přehrad bez možnosti jeho snížení. Se všemi těmito situacemi se musí rybáři a místní rybářské organizace potýkat. 

Úhyn ryb a suché chovné rybníky a potoky

Je zde také mnoho suchem postižených potoků, které jsou využívány k chovu kupříkladu pstruhů, jimiž jsou později zarybňovány lovné úseky. Chovné potoky mají nedostatek vody nebo dokonce vysychají. Také chovné rybníky, které obhospodařuje naše organizace, trpí v tomto počasí nedostatkem kyslíku a reálně hrozí úhyn ryb, neboť v takto teplé vodě se kyslík téměř neudrží. Neradi bychom se dočkali chvíle, kdy výlov rybníka bude proveden předčasně před plánovaným termínem, čímž by organizace přicházela o zdroj kvalitního zarybňování z vlastních zdrojů. 

Je však zde také reálná obava z úhynu ryb v lovných úsecích. Úhyn by se tak mohl dotknout i kapitálních kusů ryb, které se na Přehradě Les Království nachází.

Úhyn by se tak mohl dotknout i kapitálních kusů ryb, které se nachází na Přehradě Les Království, řece Labi, ale i dalších tocích, a tím bude přirozené rozmonožování ryb ohroženo. O něj usilujeme i provozem naší pstruží líhně, kde se právě snažíme chovat pstruhy, aby vyrůstaly ve stejné vodě jako budou v budoucnu žít - vysazeni a navráceni zpět do Labe

Vyschnutím toků však můžeme zatím jen odhadovat ztráty. Každý náš potok je však nyní obsazen tak cca 10 - 20 000 ks pstruha obecného, ze kterých vyrůstají stovky dospělých jedinců. Kolik jich bude zachráněno letos a přesunuto do řeky Labe, zjistíme až podzimními agregáty

Kvalita vody

Základem pro růst ryb je životní prostor a kvalita vody. Kvalita vody, pokud nějaká je, je dobrá, odstraněním meandrů a tůní, jsme jim však prostor odstranili. Každý z pamětníků potrvdí, že ryb bylo v minulosti spousty, každý potok byl plný desítek trofejních kusů. Na záhájení lovu se na potocích sešlo několik rybářů a nikdo nedocházel s prázdnou. Důvody úbytku ryb můžeme jen odhadovat.
Je to snad solením silnic (zimu nám většinou moc pstruhů na potocích nepřežije), agresivní chemie praček a myček, kterou ani čističky vesniček a obcí nejsou schopné odstranit?
Je to silným úbytkem vody v důsledku jejího nehospodárného používání a neoprávněným odběrem zahrádkáři? (najděte na vesnici dům, který nemá v potoce schované sací potrubí čerpadla)
Je to malý prostorem melioracemi, rovnáním toků?
Nejspíše je to důsledek všech výše jmenovaných okolností. Je jen na nás, které můžeme snadno ovlivnit a napravit ...

Autoři:

Filip Tomš, vedoucí rybářske stráže, předseda dozorčí komise
Jan Faktor, předseda organizace MO CRS Dvur Kralove nad Labem

 

Související články
Z přehrady Les Království je nastaven nejnižší možný odtok, čeká se na vodu
Přehrada les Království na suchu - podívejte se na velkou fotogalerii

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 852x
 
 
 
Zpět
13.03.2019 - V nemocnici v Trutnově již neplatí zákaz návštěv na lůžková oddělení. Nemocnice byla poslední v kraji, kde tento zákaz platil.
01.03.2019 - Novým jednatelem společnosti Lesy města Dvůr Králové n. Labem, s.r.o., je Petr Kupský. Nahradil od 1. března 2019 Petra Teperu.

Kalendář akcí